FAQ

Deze vragenlijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter wijzigingen zijn voorbehouden. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen

Wanneer wordt met de bouw begonnen?

Met de bouw wordt gestart als aan de opschortende voorwaarden is voldaan zoals die genoemd zijn in de aannemingsovereenkomst. Naar verwachting start de bouw in het begin van het 2e kwartaal 2023.

Wanneer kunnen we in de woning?

De verwachte bouwtijd is circa 12 maanden.

Komen er rentekosten bovenop de koopsom?

In de overeenkomst is vastgelegd dat u vanaf 5 weken wanneer u naar de notaris kunt en de 'Goed Nieuwsbrief' heeft ontvangen rente berekend zal worden. 

Wanneer betaal ik de grondprijs, en wanneer betaal ik de aanneemsom?

De grondkosten worden bij het transport bij de notaris verrekend. De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst. 

Kunnen we onze woning tijdens de bouw bekijken?

Ja, tijdens de bouw worden er enkele kijkdagen georganiseerd. 

Is het appartement standaard voorzien van vloerverwarming?

Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming.

Welk energie-installatie krijgt de woning?

De woning wordt voorzien van een ventilatiewarmtepomp met een ventilatiefunctie type D (vergelijk wtw). De positie van de warmtepomp (in de technische ruimte) is niet verplaatsbaar. 

Uit welk materiaal bestaan de kozijnen, en in welke kleur worden die geschilderd?

Er worden houten gevelkozijnen toegepast, uitgevoerd in kleur volgens kleur- en materiaalstaat. De voordeurkozijnen met voordeur en de kozijnen in de centrale hal en de berging gang worden uitgevoerd in hout. Er worden stalen, fabrieksmatig afgelakte, binnendeurkozijnen in verdiepingshoge uitvoering met afgeslankte bovendorpel en bovenlicht toegepast.

Komt er een berging?

Voor elk appartement wordt een privé berging voorzien op de begane grond.

Hoe zien de keuken, het tegelwerk en het sanitair er uit?

De woning is standaard voorzien van luxe sanitair en tegelwerk. Voor de keuken is een stelpost opgenomen. Na de aankoop van de woning kunt u in de verschillende projectshowrooms uw sanitair, tegelwerk en keuken naar wens samenstellen.

Welke nutsvoorzieningen zitten er standaard in de woning?

In de woning zijn (uiteraard) water- en elektra aansluitingen aanwezig. De woning wordt bovendien voorzien van loze leidingen voor aansluitpunten data.

Wat voor ventilatiesysteem komt er in de woning?

De ventilatie is gecombineerd met de ventilatiewarmtepomp. De afzuig- en inblaasventielen zijn indicatief op de tekeningen aangegeven. Op het platte dak worden gecombineerde schoorstenen aangebracht ten behoeve van o.a. de ventilatie.

Worden de wanden en plafonds in de gehele woning gespoten of worden deze kaal/ behangklaar opgeleverd?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De badkamers en het toilet worden voorzien van wandtegels. In de badkamer tot aan het plafond en in het toilet tot een hoogte van 1400 mm+ en daarboven spuitwerk wit tot aan het plafond.

Worden de ramen in de woning uitgevoerd in draai-/kiep?

De draaiende delen van de ramen worden uitgevoerd in draai-/ kiep. Dit is aangegeven op de verkooptekeningen.

Worden er zonnepanelen geplaatst?

Het appartementengebouw wordt voorzien van zonnepanelen, aantal zoals aangegeven op tekening en zoals blijkt uit de BENG-berekening.

Openbare ruimte

Wat voor bestrating komt er in het openbare gebied?

De bestrating in het openbare gebied sluit aan op de reeds bestaande bestrating. De hoofdtoegang tot het appartementengebouw en de afgesloten privé-parkeervoorziening worden bestraat.

Het straatwerk in de openbare ruimte wordt na oplevering overgedragen aan de gemeente Kesteren en de privé- parkeervoorziening aan de VvE.

Is er voldoende parkeerruimte?

Er wordt een privé parkeervoorziening aangebracht met 24 parkeerplaatsen in een afgesloten gebied. 

Koperskeuze

Kan ik een houten vloer of een parketvloer leggen?

Ja dit is mogelijk, op de afwerkvloer kan een houten- of parketvloer gelegd worden. Wel zijn er voorwaarden van toepassing in verband met de vloerverwarming en geluid. Informeer hiernaar bij de kopersbegeleiding.

Kan ik voor een andere leverancier kiezen voor de keuken, het tegelwerk en het sanitair?

U kunt een andere leverancier kiezen voor de keukens, het sanitair het tegelwerk. De casco prijs wordt dan verrekend met u via de optielijst. Voor de casco oplevering van het sanitair en tegelwerk dient echter wel een verklaring van beperkte garantie te worden ondertekend i.v.m. garanties.

Kan de keuken ook voor/ná oplevering worden geplaatst? Onder welke voorwaarden?

De keuken kan alleen na de oplevering geplaatst worden.

Kunnen we een gashaard en/of een open haard plaatsen?

Een gashaard of een open haard is niet mogelijk. Het appartementengebouw wordt ook gasloos opgeleverd conform de geldende richtlijnen. 

Kunnen we andere binnendeuren kiezen? Glazen deuren?

U kunt andere binnendeuren kiezen, dit is onderdeel van het meer- en minderwerk traject met de kopersbegeleiding.

Kunnen er screens/zonwering worden geplaatst?

Er kan zonwering worden geplaatst conform de aangegeven richtlijnen van de architect. Deze uitgangspunten worden nader toegelicht door de kopersbegeleider

Kunnen er PV-panelen worden geplaatst?

Er zijn op het dak van het appartementengebouw reeds zonnepanelen aangebracht.

Kan er een oplaadpunt voor mijn auto worden gerealiseerd op de parkeerplaatsen?

De parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de afgesloten privé-parkeervoorziening voor de bewoners. Een verzoek hiertoe zou aan de nog op te richten VvE voorgelegd moeten worden.

Hoe worden de woningen bij veel belangstelling toegewezen?

Bij grote belangstelling worden de woningen toegewezen door de ontwikkelaar. Zie hiervoor het formulier verkoopprocedure toewijzing.

Complete duurzame appartementen met keuken,
sanitair, berging én privé parkeerplaats!
Blijf op de hoogte van de laatste updates Volg De Entree van Kesteren op Facebook